stichting cascolab inhoudelijk

anno 2010:
Stichting cascolab stimuleert de presentatie en de ontwikkeling van experiment en biedt een podium: een cascolab. Cascolabs zijn tentoonstellingen op cascolocaties gelegen in of in de nabijheid van woonwijken en winkels. Belangstellenden, makers en partners ontmoeten elkaar.


"Stichting cascolab stelt zich ten doel het multimediale experiment in de kunst en vormgeving te stimuleren, duurzame innovatie binnen het bedrijfsleven inzichtelijk te maken en het resultaat hiervan via tijdelijke podia te tonen."

"cascolab is opgericht om producties te kunnen organiseren voor kunstenaars, ontwerpers en podiumkunstenaars, in combinatie met het bedrijfsleven. Cascolab brengt partijen bij elkaar en biedt een podium voor creatieven die buiten de kaders [willen] werken. Tijdens tentoonstellingen in bijzondere panden [buiten gebruik] en in de openbare ruimte is alleen ruimte voor experiment en innovatie.
Cascolab heeft als doel [een deel van de] kunstenaars en ontwerpers te koppelen aan innovatief bedrijfsleven of aan bedrijven die een product of dienst op innovatieve wijze willen laten belichten door een kunstenaar of ontwerper. Hiervoor organiseert zij “cascolabs”; jaarlijkse tentoonstellingsprojecten waarbij het tentoonstellingsconcept telkens wordt afgestemd op de locatie en op de beschikbare middelen.

Om nog meer goede kunst en ontwerp te kunnen presenteren en om aandacht te vestigen op aankomende producties, organiseert zij af en toe tevens korte tentoonstellingen bij initiatieven, galeries en musea. Cascolab presenteert kunstenaars en ontwerpers uit de regio, van buiten de regio en van buiten de landsgrenzen. Men ontmoet elkaar, er ontstaat ruimte voor nieuw experiment."